Store Backe – Snarket

Gravfältet på Store Backe är vackert beläget i inre delen av Hallarumsviken, ca 2 km söder om Jämjö samhälle på vägen mot Torhamn. Snarket är det gängse namnet på orten för Store Backe.

Gravfältet på Store Backe omfattar nu 20 synliga fornlämningar. Äldre uppteckningar nämner ett stort antal gravar, som förstördes vid nyodlingar under 1800-talet.Begränsad framkomlighet.

Gravfältet på Store Backe
Skeppssätt­ningar, fyrsidiga och runda stensättningar samt treuddar förekommer omväxlande med högar och restsa stenar. Grav­fält med denna sammansättning är karakteristiska. för delar av sydsverige under järnålderns senare del, vikingatiden, (800 – 1 050 e. Kr.).

Under yngre järnålder brändes vanligen de döda tillsammans med några personliga tillhörigheter. På Store Backe har ingen undersökning gjorts. Ett fåtal föremål har dock tagits tillvara, bl.a. en myntvåg från och det silversmycke vikingatiden som är Östra Blekinge Hembygdförenings emblem.

Gravfältet ligger i en gammal kulturbyggd, där ålderdomliga ortnamn är talrika. Fornämningar från brons- och järnålder vittnar om långvarig bosättning. I viken utanför finns flera vikingatida pålsärrar, tillkomna som skydd mot inkräktare. Invid dessa ligger på Tomtö en fornborg.

Historia
Under yngre järnåldern brändes vanligen de döda tillsammans med några
personliga tillhörigheter. På Store Backe har ingen undersökning gjorts.
Ett fåtal föremål, bl.a. en myntvåg från vikingatiden.

Gravfältet ligger i en gammal kulturbygd, där ålderdomliga ortnamn
är talrika. Fornlämningar från brons- och järnåldenr vittnar om långvarig
bosättning. I viken utanför finns flera vikingatida pålsärrar, tillkomna
som skydd mot inkräktare. Invid dessa ligger på Tomtö ligger en fornborg.

Förteckning över de olika stensättningarna
Observera att mätningar och beskrivningar är av ett äldre datum varför de kan avvika från nuvaranade tillstånd och beväxning.

1.
Samling
0,2 – 0,5 m stora stenar. Över ytan något högre än omgivande mark­yta.
2.
Treudd
med insvängda sidor, 0,3- m hög. Kantkedjestenar ej synliga. I mitten en 0,2 in djup grop, 1 m i diam. I gro­pen en till hälften kullfallen bautasten, 2,1 m lång, 0,9 m bred. Under denna en helt kull fallen bautasten, 2,2 m lång, 0,5 m bred, liggande i riktning N-S. I S en kullfallen hörn­sten, 1, 8 m lång, 1, 1 m bred. Beväxt med hasselbuskar.
3.
Skeppssättning
Stenarna i kant­kedjan klumpstenar, 0,5-1 m stora. Den nordl. stenen i Ö sidan 1,75 m lång. N stäv­stenen kullfallen, 1,1 m lång. S stävstenen rest, avslagen, ursprunglig höjd 1 m. Fyllning­en i nivå med omgivande mark­ytan Något skadad i mitten. Tvärs över en kullfallen Bu­tasten, 1,8 m lång, 0,5 m bred.
4.
Hög
0,4-1 m hög (N-S). Belägen i starkt sluttande mark. I mit­ten en 0,3 m djup skattegrop, 1 m i diam. Delvis synlig fot­kedja.
5.
Skeppssättning
oregelbunden, Kant­kedjan av klumpstenar, 0,4 – 0,8 m stora ofullständig. Fyllningen i nivå med omgivande markyta.
6.
Skeppssättning
oregelbunden. Kant­kedjan av klumpstenar, 0,3 – 0,6 m stora. Det inre i nivå med om­givande markyta.
7.
Hög
0,4-0,8 m hög (N-S), belägen i sluttande mark. I mitten liten skattegrop. Beväxt med 1 stor ek, 1 liten hassel.
8.
Treudd
med svagt insvängda sidor, inga kantkedjestenar synliga.
9.
Stensättning
det inre i nivå med omgivande markyta rund. Kantkedjan av 0,3 – 0,6 m stora stenar. Högsta höjd 0,35 m.
10.
Skeppssättning
kantkedjan av klump­ stenar, 0,4-1,m stora, högsta höjd 0,4 m. N stävstenen gemensam med nr 3. S stäv­stenen kullfallen. 1,7 lång, 0,8 m bred. Det inre i nivå med omgivande markyta. I mitten en kullfallen bautasten, 2,3 m lång. 0,5 m bred.
11.
Skeppssättning
oregelbunden. Kantked­jan av klumpstenar, 0,3 – 0,6 m stora, högsta höjd 0,3 m, ofullständig. I Ö en kullfallen stävsten, 2 m lång, 0,5 m bred. Det inre i nivå med omgivande markyta. Belägen i åt S slut­tande mark. Beväxt med 2 ekar.
12.
Kantkedjan
av klumpste­nar 0,3-0,7 m stora, högsta höjd 0,3 m. Det inre i nivå med omgivande markyta.
13.
Treudd
med insvängda sidor, intill 0,4 m hög. Kantkedjestenar ej syn­lig. I mitten kullfallen bautasten, 2,3 m lång, 1 m bred,  spetsen åt Ö. Beväxt med 1 ek, 1 hassel.
14.
Bautasten
kullfallen, 2,6 m lång, 1,1 m bred.
15.
Hög
0,5 m hög. Delvis synlig fot­ kedja.
16.
Stensättning
rektangulär. Kantkedjan av klumpstener, 0,3-0,8 m stora högsta höjd 0,3 m. Fyllningen i nivå med omgivande markyta, med undantag av en mindre förhöj­ning i mitten. Beväxt med 1 ek, 1 hassel.
17.
Bautasten
0,3 m hög.
18.
Stensättning
triangulär med hörnstenar 0,3 m hög, något oregelbunden.
19.
Stensättning
rund. Kantkedjan av 0, 4­ – 0,6 m störa stenar, högsta höjd 0,3. Det inre i nivå med om­givande markyta. I kanten be­växt med 1 ek, 1 hassel.
20.
Bautasten
1,3 m hög.
Promenadstråk
Här är ett tips på en trevlig promendadsträcka på ca 2 km som passerar parkeringsplatsen. Det är bara att följa vägen och stigarna. Här följer en liten vägbeskrivning.

1. Store Backe, 2. Utsikt över Hallarumsviken 3. Gårdarna vid gamla Torhamnsvägen

4. Vägen ned mot eken 5. Vägskälet med eken och Store Backe i bakgrunden

Vägbeskrivning till besöksmål 01
Koordinater: 56,6227542N, 15,1501325E.

Från E 22:
1. Tag av E22 mot Torhamn vid Jämjö kyrka
2. Efter ca 1,5 km tag vägen mot Byfallet, vägskylt Byfallet 2
3. Efter ca 1 km kommer du till en skarp krök med en P-skylt, där kan du parkera
4. Följ den lilla vägen mot söder
5. Tag till vänster vid skylten Gravfält

Byfallsvägen, parkeringsplatsen, vägen rakt fram leder mot grav fältet

Buss förbindelser
Linje 2 och Linje 122

Källa: Informationstavla på platsen och externa länkar enligt nedan.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*


Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.